Czarne_Serce, teksty z listopada 2010 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Czar­ne_Ser­ce.

Zja­wiła się zi­ma i ser­ce mi zamroziła. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 listopada 2010, 14:15

Niebo było usłane gwiaz­da­mi, które wy­dawały się być je­dyny­mi mil­czący­mi ob­serwa­tora­mi naszej egzystencji. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 listopada 2010, 23:34

Roz­gwieżdżone niebo przy­pomi­na życie ludzkie. Choć gwiazd jest wiele, każda z osob­na cier­pi na samotność. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 24 listopada 2010, 17:35

Cza­sem chciałabym mieć czte­ry łapy i na­zywać się Szczęściarz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 listopada 2010, 17:41

Sta­ry cmen­tarz na ro­gu uli­cy aż roi się od za­gubionych dusz, nies­pełnionych miłości, doświad­czo­nych cier­pień i be­zimien­nych grobów, o których nikt już nie pamięta. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 2 listopada 2010, 17:59
Czarne_Serce

"Z natury była skłonna do śmiechu, wesoła, lubiąca zgodę, ale wskutek bezustannych nieszczęść i niepowodzeń zaczęła z taką pasją żądać i wymagać, by wszyscy żyli w zgodzie i radości i nie ważyli się żyć inaczej - że teraz najlżejszy dysonans, najbłahsze niepowodzenie wytrącało ją z miejsca nieledwie w zapamiętanie; w mig, bezpośrednio po najbardziej wygórowanych nadziejach i fantazjach, zaczynała przeklinać swą dolę, drzeć i szarpać wszystko, co było pod ręką, tłuc głową o mur...” Wcześniej znana jako Black_Rose.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarne_Serce

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność