Czarne_Serce, teksty ze stycznia 2011 roku

1 tekst ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Czar­ne_Ser­ce.

Chwy­cił za bu­telkę, a gdy spoj­rzałam na Je­go twarz, nie widziałam już oj­ca. Prze­de mną stał potwór, gotów zadźgać mnie za bu­telkę wódki. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 stycznia 2011, 22:30
Czarne_Serce

"Z natury była skłonna do śmiechu, wesoła, lubiąca zgodę, ale wskutek bezustannych nieszczęść i niepowodzeń zaczęła z taką pasją żądać i wymagać, by wszyscy żyli w zgodzie i radości i nie ważyli się żyć inaczej - że teraz najlżejszy dysonans, najbłahsze niepowodzenie wytrącało ją z miejsca nieledwie w zapamiętanie; w mig, bezpośrednio po najbardziej wygórowanych nadziejach i fantazjach, zaczynała przeklinać swą dolę, drzeć i szarpać wszystko, co było pod ręką, tłuc głową o mur...” Wcześniej znana jako Black_Rose.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarne_Serce

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność